Náš kontakt Naše služby

ER Holding s.r.o

Firma ER Holding s.r.o. vznikla v roku 2013 s myšlienkou presadiť sa na stavebnom trhu ako subjekt ponúkajúci kvalitné a ucelené portfólio služieb malým súkromným investorom ako aj väčším spoločnostiam.

Ponúkame Vám!

Vedenie stavby

Zabezpečíme celkové odborné vedenie stavby alebo koordináciu jednotlivých čiastkových realizátorov a ich správnu nadväznosť tak, aby zbytočnými prestojmi nedošlo k znehodnoteniu diela, či jeho predraženiu.

Špecializujeme sa na

Rodinné domy a bytové jednotky, Budovy občianskej vybavenosti, Administratívne budovy a výrobné haly

Riešenia

Realizujeme kompletné diela na kľúč, alebo len ich časti - v závislosti od požiadavky investora.

Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti s našimi externými spolupracovníkmi zaručujú, že projekt bude spracovaný podľa predstáv investora, v súlade s platnými technickými normami a s prihliadnutím na dohodnutú cenovú hladinu.

O nás

Naši interní aj externí pracovníci sú odborne spôsobilé osoby a autorizovaní inžinieri s dlhoročnou praxou.

Viac Informácií

Kontakt

Potrebujete pomoc ? Zavolajte nám !

+421 905 558 297

ER Holding

Kováčová 341/78 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

TELEFÓN: +421 905 558 297

richtererholding@gmail.com