Externou formou s našou partnerskou firmou a s individuálnym prístupom ku každému klientovi zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb a to vo všetkých stupňoch:

Spracovanie štúdie ako podkladu pre investičný zámer

Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

Realizačná projektová dokumentácia

Návrh a vizualizácia interiérov

Autorský dozor pri výstavbe

Zameriavame sa hlavne na:

Rodiné domy

Budovy občianskej vybavenosti

Administratívne budovy a výrobné haly