Dobrý stavebný dozor je zárukou, že dielo bude vykonané kvalitne, v súlade s platnými technickými normami, v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu. Pre investora, ktorý nie je na poli stavebníctva odborne zdatný, je činnosť kvalitného stavebného dozoru neoceniteľná.

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 624/2004 Zb., ktorým sa zákon 138/1992 Zb mení a dopĺňa.

Naše dlhoročné skúsenosti s dozorovaním pozemných stavieb zaručujú, že vaše záujmy budeme hájiť s profesionalitou a odbornými skúsenosťami.

Samozrejmosťou je dôkladné preštudovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu a upozornenie na prípadné problémové časti ako aj pravidelná kontrola zhotoviteľa diela priamo na stavbe.

Vybrané referencie:

Predajňa potravín Malacky - Prístavba a modernizácia predajne, rampový systém

Bytový dom objekt SO 18 Nitra, Hlboká ulica - Novostavba bytového domu

Bytový dom Žilina, J. Vojtaššáka 4-8 - Výstavba lodžií, výmena okien bytového domu

Predajňa potravín Nové Zámky - Prístavba a modernizácia predajne, rekonštrukcia parkoviska