O nás

Naši interní aj externí pracovníci sú odborne spôsobilé osoby a autorizovaní inžinieri s dlhoročnou praxou.

Firma ER Holding s.r.o. vznikla v roku 2013 s myšlienkou presadiť sa na stavebnom trhu ako subjekt ponúkajúci kvalitné a ucelené portfólio služieb malým súkromným investorom ako aj väčším spoločnostiam.
Naši interní aj externí pracovníci sú odborne spôsobilé osoby a autorizovaní inžinieri s dlhoročnou praxou. Zvereným projektom sa venujú s maximálnou starostlivosťou a s cieľom naplniť predstavy investora za rozumnú cenu.

Činnosti ktoré ponúkame:

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Koordinácia diela

Inžinierska činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Realizácia diela