Ponúkame realizáciu diela našou spoločnosťou, alebo odbornú pomoc klientom, ktorí sa rozhodnú realizovať dielo iným spôsobom.

Naša spoločnosť sa venuje výstavbe nových objektov pozemných stavieb, ale aj rekonštrukcii už jestvujúcich. Pri projektoch väčšieho rozsahu sa vieme spojiť s našimi spoľahlivými partnermi a tak zabezpečiť kompletnú realizáciu diela. Realizujeme kompletné diela na kľúč, alebo len ich časti – v závislosti od požiadavky investora.
Klientom, ktorí chcú realizovať stavby svojpomocne s využitím prác menších živnostníkov, resp. pomocou viacerých subdodávok vieme ponúknuť výkon funkcie stavbyvedúceho (manažment stavby). Zabezpečíme celkové odborné vedenie stavby alebo koordináciu jednotlivých čiastkových realizátorov a ich správnu nadväznosť tak, aby zbytočnými prestojmi nedošlo k znehodnoteniu diela, či jeho predraženiu

Vybrané referencie realizované našimi technikmi:

Logistické centrum COOP Jednota Horný Hričov

Predajňa potravín Bratislava, Pekná cesta - Novostavba predajne

Novostavba rodinného domu Rosina

Novostavba bytového domu Staré Grunty Bratislava, Mlynská dolina