Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti ktoré s investičnou činnosťou súvisia.

Od spracovania investičného zámeru cez vypracovanie projektovej dokumentácie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu, kolaudáciu až po samotné užívanie nehnuteľnosti.

Zabezpečíme pre vás:

Územné rozhodnutie

Technický a stavebný dozor

Stavebné povolenie

Kolaudačné rozhodnutie